Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa
HOME/2012/ISEC/AG/4000004405

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC

De Europese Commissie heeft een gunstig advies afgegeven over deze aanvraag, zodat het project officieel kon worden gelanceerd op 1 februari 2014en RAVOT-EUR op 31 januari 2016  oplossingen kan bieden voor de uitdagingen die de bestrijding mensenhandel met zich meebrengt. Het belangrijkste doel van dit project is om de slachtoffers van seksuele- of arbeidsuitbuiting hulp te bieden bij hun terugkeer en herintegratie in de maatschappij. Daarnaast is in het kader van dit project  een online platform opgezet en is een handleiding ontwikkeld die gebruikt kan worden voor professionele en academische doeleinden. Een ander doel was om de samenwerking tussen deskundigen die betrokken zijn bij de strijd tegen mensenhandel te verbeteren. Het totale budget voor het project was 346.069 EUR, waarvan 311.462 EUR, werd geleverd door het EU-programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit".

Het belangrijkste doel van het project is om een transnationaal verwijzingsmechanisme tussen Hongarije, België en Nederland te ontwikkelen. Dit dient bij te dragen aan de hulp, veilige terugkeer endoorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel, en daarnaast transnationale netwerken op te bouwen die het vertrouwen tussen de professionals bevorderen. De twee partnerlanden van de RAVOT-EUR - dat werd geïnitieerd en wordt geleid door Hongarije - zijn België en Nederland. België en Nederland zijn de landen waar de Hongaarse slachtoffers van mensenhandel het vaakst worden gevonden.

Mensenhandel is een ernstige en afschuwelijke misdaad  die de mensenrechten ernstig schendt. De internationale gemeenschap kan er alleen tegen vechten door brede internationale samenwerking. Het RAVOT-EUR faciliteert het ontwikkelen van een meer begrip en vertrouwen tussen de allen die  betrokkenen zijn bij het doorverwijzen en hulpbieden aan slachtoffers van mensenhandel.

Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in de  behoeften en problemen van slachtoffers, evenals in  de capaciteit en het netwerk van de betrokken diensten en NGO’s duidelijk.. In het kader van het project is een trainingshandleiding en een website ontwikkeld, die helpen bij de identificatie van slachtoffers, het bieden van bijstand aan het slachtoffer en de samenwerking van deskundigen. Het RAVOT-EUR project faciliteert de ontwikkeling van een nieuwe transnationale verwijzingsmechanisme waarin de samenwerking tussen  de organisatiesen de re-integratie van de slachtoffers centraal staat. Tegelijkertijd maakt het project gebruik van de reeds op nationaal niveau bestaande juridische en institutionele kaders. Daarbij dienen  de persoonlijke behoeften van de slachtoffers centraal. Een goed gestructureerde en eendrachtige transnationale verwijzingsmechanisme zal de veilige terugkeer van de slachtoffers verbeteren en leiden tot een effectiever werkwijze door de organisaties die hen bijstaan.

Tijdens het project werden drie professionele workshops georganiseerd in de drie partnerlanden. Daarbij waren internationale deskundigen aanwezig om de beste practices, de verschillende behoeften, omstandigheden en mogelijkheden te bespreken. Naast de workshops, namen deskundigen deel aan studiebezoeken waarin zij de kans hadden om te leren over het werk van de Hongaarse, de Nederlandse en de Belgische autoriteiten, de kwaliteit van de geleverde diensten en de werking van de transnationale verwijzingsmechanismen.

We hopen dat de handleiding en de website het verwijzen en bijstaan van slachtoffers van mensenhandel zal vergemakkelijken en aanzienlijk verbeteren, en deskundigen en slachtoffers van een passend forum worden voorzien om op eeneenvoudige manier  in contact te komen met elkaar.