Trends in mensenhandel

Hongarije is ten aanzien van mensenhandel binnen de Europese Unie een land van herkomst en een transitie land. Volgens het TIP rapport, gepubliceerd in de VS in 2015, "maakten Hongaren 18 procent van alle slachtoffers uit die in het kader van de opsporingen naar mensenhandel door Europol tussen 2009 en 2013 in Europa zijn geïdentificeerd", wat betekent dat in deze periode bijna elk vijfde geïdentificeerde slachtoffer Hongaars was.

hun.jpgIn Hongarije zijn de meest seksueel uitgebuite slachtoffers ook vrouwen en er zijn een heleboel Hongaarse meisjes die werkzaam zijn in de prostitutie in Nederland, België, Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk. Hongaarse mannen en vrouwen zijn ten prooi gevallen aan dwangarbeid in het binnen- en het buitenland, waaronder in het Verenigd Koninkrijk (UK), Nederland, andere Europese landen (vooral Zwitserland en Duitsland) en Noord-Amerika.

Tegelijkertijd neemt ook de nationale handel toe die vooral de armste gebieden van het land treft zoals de provincies Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg (Noordoost Hongarije) en Baranya (Zuidwest Hongarije). De provincies Tolna, Baranya (Zuidwest Hongarije) en Békés (Zuidoost Hongarije) zijn ook belangrijke brongebieden.

In de provincies die op de plattegrond met rood zijn gemarkeerd, is de werkloosheid heel hoog en dat is één van de redenen waarom mensen slachtoffers worden. De overgrote meerderheid van de geïdentificeerde slachtoffers in de landen van de Europese Unie zijn kennelijk Hongaars en lijken slachtoffers van seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting te zijn. Er zijn aanwijzingen voor gevallen waar mensenhandel gepaard gaat met drugssmokkel. Volgens de Hongaarse autoriteiten zijn er aanwijzingen dat ook Hongarije ook in zekere mate een land van bestemming is vanuit de oosterse landen, maar er zijn momenteel onvoldoende gegevens om deze informatie te onderbouwen.

De afgelopen tien jaar is het fenomeen van seksuele uitbuiting gegroeid, zowel in het binnenland als na toetreding tot de EU ook in de EU-landen.

Deze slachtoffers zijn (zoals in België en in Nederland) meestal alleenstaande, laagopgeleide jonge vrouwen (tussen 18-25 jaar oud) met zeer arme achterstandsfamilies. Wij moeten benadrukken dat elke zaak individueel is, maar er zijn een aantal duidelijke, karakteristieke kenmerken:

  • Deze vrouwen hebben een kind (dat in Hongarije blijft, terwijl zij in het buitenland werken en dit is een van de belangrijkste redenen voor het aannemen van het werk).
  • In sommige gevallen werden deze vrouwen om geld aan mensenhandelaren verkocht (vooral in Noordoost Hongarije)
  • Soms stemmen ze ermee in om als prostituee in het buitenland te werken (of werkten ze eventueel reeds in Hongarije als zodanig), met het oog op een beter salaris, maar de realiteit is in andere Europese landen heel anders. Ze worden geslagen, hun legitimatiebewijzen worden van hen afgenomen, de arbeidsomstandigheden zijn zeer slecht en ze krijgen het geld niet dat hun werd beloofd.

Soms solliciteren de slachtoffers naar een geadverteerde baan in de erotische sector (massage, dans, escortservices, maar geen prostitutie) of in de bouw, of eventueel in de landbouw etc.) om een beter leven en een beter betaalde baan in het buitenland te hebben. Ze sluiten alleen een 'mondelinge' overeenkomst over hun arbeidsvoorwaarden en verwachtingen af, maar ze hebben geen kennis over de werkelijkheid. Zonder contract raken de slachtoffers in het buitenland in een zeer slechte situatie: ze zijn bang om hulp te vragen bij de lokale politieorganen, ze hebben geen informatie over hun rechten en mogelijkheden, ze spreken de taal van het land niet of weten niet eens hoe ze daar komen.

 

De institutionele achtergrond

Het kader voor de bestrijding van mensenhandel werd de door de regering Resolutie 1018/2008 van de Nationale Strategie van mensenhandel in Hongarije. Het werd een Nationaal Coördinatie Mechanisme (NCM) tegen mensenhandel en benoemde een nationale anti-mensenhandel coördinator.

De Nationale coördinator bestrijding mensenhandel is de adjunct-staatssecretaris van Europese en Internationale Betrekkingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De belangrijkste rol van de nationale coördinator bestrijding mensenhandel is om inspanningen van Hongarije tegen mensenhandel te verbeteren en om de interactie tussen de verschillende overheids- en niet-overheidsorganisaties met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel te vergemakkelijken. De Nationale coördinator anti-mensenhandel vertegenwoordigt de anti-mensenhandel afdeling van Hongarije zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau.

De nationale coördinator is voorzitter van de vergadering van het mechanisme nationale coördinatie, die het belangrijkste forum is voor samenwerking tussen de betrokken organisaties in Hongarije. Organisaties die betrokken zijn bij mensenhandel kwesties en de strijd tegen mensenhandel voor seksuele en economische uitbuiting, met inbegrip van instellingen die lid zijn van het mechanisme Nationale Coördinatie.

Naast het mechanisme Nationale Coördinatie, werd de NGO Ronde tafel opgericht in december 2011. Deze wordt ook voorgezeten door de Nationale Coördinator. Niet-gouvernementele organisaties, die het slachtoffer van verschillende vormen van mensenhandel ondersteunen kunnen op vrijwillige basis aan de vergaderingen deelnemen.

De leden van het mechanisme Nationale Coördinatie waren/zijn betrokken bij het delen van informatie, de mogelijkheden, de organisatie van opleidingen, workshops, bewustmakingscampagnes, hulp bij de identificatie en doorverwijzing van de slachtoffers, projecten, het handhaven van een schuilplaats, de uitbreiding van de capaciteit van de opvang en een nieuw onderkomen zoeken.