• Büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben nyomoz
  • Közvádlóként gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét
  • Bírósági eljárásban képviseli a vádat
  • Gyakorolja a büntetőeljárási
  • Törvényben számára biztosított jogorvoslati jogokat
  • Ellátja a nemzetközi szerződésekből, különösen a jogsegély kérésével és nyújtásával összefüggésben rá háruló feladatokat