• Segítség utcai prostitúció áldozatainak
  • Megelőzés
  • Segítség alkohol és kábítószerfüggőknek