Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése
HOME/2012/ISEC/AG/4000004405

Az Európai Bizottság által az ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” 2012 programban meghirdetett 2013. március 6-i határidejű felhívásra „Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése” (továbbiakban RAVOT-EUR) címmel a magyar Belügyminisztérium a holland Biztonság- és Igazságügyi Minisztériummal és a belga Payoke vzw. szervezettel együtt pályázatot nyújtott be.

A Bizottság 2013 végén kedvező elbírálásban részesítette a pályázatot, így 2014. február 1-jén hivatalosan is elindulhatott a projekt, ami a 2016. január 31-ig tartó két év alatt átfogó megoldásokat kíván nyújtani az emberkereskedelem által jelentett kihívásokra. A projekt fő célja, hogy segítséget nyújtson a szexuális illetve munka célú kizsákmányolás áldozatainak hazatérésükben és társadalmi visszailleszkedésükben, valamint egy online felület létrehozását és egy átfogó tájékoztató kézikönyv megírását is magában foglalja. További központi elem az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett szakemberek közötti együttműködés fokozása. A projekt teljes költségvetése 346 069 euró, melyből 311 462 eurót az Európai Unió ISEC programja biztosít.

A projekt fő törekvése egy nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus kialakítása Magyarország, Belgium és Hollandia között, amely elősegíti mind a munka, mind a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává vált személyek biztonságos visszatérését, az áldozatok irányítását, illetve a kapcsolat- és bizalomépítést az egyes országok nemzeti mechanizmusai között. A magyar kezdeményezésű és irányítású RAVOT-EUR két partnerországa az emberkereskedelem magyar áldozatainak leginkább érintett célországai, ezért az együttműködés a kezdetektől fogva szilárd alapokon nyugodott. Fontos felismerni, hogy az emberkereskedelem egy olyan súlyos, az emberi jogokat semmibe vevő nemzetközi bűncselekmény, ami ellen csak széleskörű nemzetközi összefogással lehet hatékonyan fellépni. A RAVOT-EUR elősegíti a rendészeti szervek, hatóságok, nem-kormányzati szervezetek és minden, az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó szereplő közötti nagyobb bizalom és jobb megértés kialakulását.

A projekt várható eredményei szerint az emberkereskedelem áldozatául esett magyar állampolgárok szükségletei, problémái világosabbá válnak, a célországokban tevékenykedő segélyszervezetek és civil szervezetek hálózata, kapacitása felmérhető lesz. A projekt keretében átfogó tájékoztató kézikönyv és honlap kerül kidolgozásra, amely segítséget nyújthat az áldozatok azonosításában, helyes kezelésében, illetve a szakemberek közötti kommunikációban. A RAVOT-EUR-nak köszönhetően egy olyan új nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus jön létre, amely fenntartható módon segíti a bevont szervek munkáját és az áldozatok reintegrálását, miközben már meglévő jogi és intézményi kereteket használ nemzeti szinten és személyre szabottan igyekszik kielégíteni az áldozatok szükségleteit. A strukturált és egységes áldozatirányítási rendszer elősegíti az áldozatok biztonságos visszatérését, hozzájárul az áldozatok segítésével foglalkozó szervezetek hatékony munkájához.

A projekt során három szakértői ülés került megrendezésre a három partnerországban nemzetközi szakértők bevonásával, amelyek keretében megvitatásra kerültek a legjobb gyakorlatok és az országok különböző igényei, feltételei, körülményei. A szakértői ülésekkel egy időben tanulmányutakon vettek részt a szakértők, amelyek során közvetlenül tapasztalhatták meg a magyar, holland és belga hatóságok munkáját, a nyújtott szolgáltatások színvonalát és az áldozatkezelési mechanizmusok gyakorlati működését.

Az átfogó tájékoztató kézikönyv és a projekt online felülete reményeink szerint elő fogja segíteni a RAVOT-EUR fenntarthatóságát, erősíti a transzparenciát és megfelelő eszközt biztosít a szakértőknek és az áldozatoknak egyaránt a kapcsolattartásra és a legfontosabb információkhoz való egyszerű hozzáférésre.

Svájci-magyar együttműködés az emberkereskedelem áldozatainak referálása terén
BBA-5.4.2-16-2016-00001

A RAVOT-EUR projekt szellemében Magyarország kormánya belefoglalta a svájci-magyar áldozatirányítási mechanizmus feltérképezését és fejlesztését Az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiába  (2013-2016)1, továbbá belekerült a Belső Biztonsági Alap nemzeti munkaprogramjába is2. A Felelős Hatóság pozitív döntését követően a projekt 2017. április 1-én indult el 14,100,930 HUF összköltségvetéssel. A projektet a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) budapesti irodája indította el a Magyar Belügyminisztériummal, a magyar rendőrséggel, a Svájci Szövetségi Rendőrséggel (fedpol) és az IOM berni irodájával együttműködésben.

Svájc az emberkereskedelem magyar áldozatainak egyik legfontosabb célországa . Az EUROSTAT szerint 2010 és 2012 között Svájc a negyedik helyen állt a magyar áldozatok számának tekintetében3. A 2015-ös Jelentés az emberkereskedelemről (TIP-jelentés) kiemeli, hogy Hollandia mellett Svájc a szexuális célú emberkereskedelem magyar áldozatainak egyik legfontosabb célországa.4 A Magyar Rendőrség statisztikái szerint Svájc az emberkereskedelem magyar áldozatai szempontjából a hat legfontosabb célország közé tartozik. A Magyar Belügyminisztérium az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának (UNODC) emberkereskedelemmel kapcsolatos, 2016. évi átfogó jelentéséhez szükséges kérdőívben adott válaszai szerint a külföldről visszatért, azonosított magyar áldozatok száma 2014-ben Svájcban volt a legmagasabb.

A projektben sor került a meglévő nemzeti koordinációs és áldozatirányítási mechanizmusok feltérképezésére, illetve átfogó adatbázis készült a szolgáltatásokról és a szolgáltatókról. Megtörtént az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására, irányítására, támogatására és védelmére vonatkozó gyakorlatok felvázolása mind a származási országban, azaz Magyarországon, mind a célországban, azaz Svájcban működő kormányzati, civil és nemzetközi szervezetekkel  együttműködésben. A projekt célja az emberkereskedelem elleni harc különböző területein dolgozó szakemberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és információcsere elősegítése, valamint a svájci-magyar nemzetközi áldozatirányítási mechanizmus kereteinek kialakítása.

E cél érdekében a svájci, illetve magyar szakemberek, akiket az emberkereskedelem elleni tevékenységben illetékes szervezetek és hatóságok delegáltak, tanulmányutakon  vettek részt Magyarországon és Svájcban. A szakemberek közötti információcsere alapján bővült a RAVOT-EUR honlapjának már meglévő adatbázisa.3 EUROSTAT Report on trafficking in human beings - 2015 edition